W ramach działu zamówień publicznych oferujemy kompleksowe usługi prawne dla Zamawiających i Wykonawców. Zamawiających wspieramy w przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców w złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne – kompleksowe usługi prawne

Naszym Klientom pomagamy kompletować dokumentację, czuwając nad jej poprawnością formalno-prawną. Wspierając Zamawiających i Wykonawców na każdym etapie postępowania, ułatwiamy dopełnienie wszystkich formalności i wywiązanie się ze zobowiązań. Klientów reprezentujemy także w postępowaniach odwoławczych przed KIO i sądem, zapewniając kompleksową obsługą prawną w tym zakresie.